تابلو برق ها و آشنایی با قطعات داخلی آنها

لیست زیر قطعات الکتریکی و مکانیکی تابلو برق ها می باشد، وجود این مشخصات باعث عمربیشتر تابلوبرق، خطر کمتر و تعویض آسانتر آن می شود.

ضخامت ورق، روبند،فریم تابلو، نوع رنگ کاری، جانقشه ای، برق آلات، نوع تابلو(یک درب- دو درب – نرمال – اضطراری) اسم شرکت سازنده تابلو،
اسم تابلو، چراغ سیگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فیوز ) مشخصات فیوزهای داخل تابلو بعلاوه پایه فیوز، کلید مینیاتوری (تکفاز – سه فاز- ولتاژ
قابل تحمل )رله، کنتاکتور، کلید گردان (با مشخصات کامل ) مشخصات ترمینال، مشخصات شین فاز، نول، مقره های پشت شین، نوع سیم کشی
داخلی تابلو، نوع سیم کشی خط به تابلو، طریقه انتقال سیم در تابلو (ترانکینگ-استفاده از کمربند) استفاده از سیم یک تکه در تابلو برق، شماره
گذاری خطوط روی ترمینال، استفاده از کابلشو می باشد.

ارسال دیدگاه