قطعات مکانیکی الکتروموتور و عیب یابی آن ها چگونه است؟

در این نوشتار به عیب یابی قطعات مکانیکی الکتروموتور و مشکلات پیش آمده و راه حل آنها می پردازیم.

عیب ۱- گاهی اوقات محور موتور که از قطعات مکانیکی الکتروموتور محسوب می شود با صدای بلندی می چرخد.
علت ۱- چرخش حلقه بیرونی بلبرینگ در جای خود.
رفع عیب ۱- جا زدن نادرست بلبرینگ و عدم گریس کاری می تواند باعث لقی بلبرینگ در جای خود گردد. برای رفع عیب می توان تعویض بلبرینگ در صورت معیوب بودن، بوش زدن و تراش کاری جای آن یا تعویض دری الکتروموتور را پیشنهاد داد.

عیب ۲- محور الکتروموتور چه در حالت روشن و چه در حالت خاموشی به سختی حرکت می کند.
علت ۲- بطور کلی خرابی بلبرینگ ها و یاطاقان های دو سر محور موتور .
رفع عیب ۲- خرابی بلبرینگ ها شامل الف – ترک برداشتن حلقه های بلبرینگ، ترک بر داشتن ساچمه ها و غلطک ها. ب- گریپاژ (عدم چرخش ساچمه ها ) که ناشی از کثیفی و سخت شدن گریس بلبرینگ می باشد. ج- فرسودگی وپوسیدگی – که به علت جازدن نادرست بلبرینگ ونفوذ رطوبت وعدم گریس کاری مناسب بوجود می آید. د- بوجود آمدن حفره و شیار در سطح داخلی حلقه ها که علت آن وجود ذرات سخت بین ساچمه وحلقه می باشد. برای تشخیس عیوب گفته شده بلبرینگ را از نظر ظاهری مشاهده و لقی بین حلقه و ساچمه را امتحان می کنیم. همچنین با چرخش بلبرینگ اگر صدای غیر عادی شنیده شود دلیل برخرابی آن است که باید تعویض شود.

ارسال دیدگاه