کمپرسور های اسکروی سری دلتا و عملکرد آنها

کمپرسور های اسکروی سری دلتا از نوع کمپرسورهای اسکرو بدون روغن و از انواع کمپرسورهای جابه جایی مثبت محسوب می شوند.

این نوع کمپرسورها از نسل جدید پکیج های کمپرسور اسکرو یک طبقه می باشند که جهت انتقال هوا و گازهای خنثی مطابق با آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در جهان عرضه می گردد. نصب کپرسور در فضای کوچک، عدم نیاز به سیستم خنک کاری آب، مصرف انرژی پایین، راه اندازی آسان، استفاده از سیستم انتقال قدرت ( پولی و تسمه/ گیربکس) عرضه می گردد.

ارسال دیدگاه