سیستم های سروو موتور هم برای موتورها DC  وهم برای AC کاربرد دارند اما در صنعت اتوماسیون سروو موتورهای اولیه عموما به صورت DC بودند. زیرا سالهای بسیاری کنترل جریان بالا از طریق SCR ها انجام می شد. هنگامی که ترانزیستورها توانایی کنترل جریان بالا و تبدیل آن به فرکانس بیشتر را یافتند سروو موتور…

1 3 4 5