ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق چه تاثیری دارد؟

ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق چه تاثیری دارد؟

ارتفاع از سطح دریا در عملکرد تابلو برق چه تاثیری دارد : هدف از تالیف این نوشتار، رفع مشکلات و روشن کردن پارامتر ارتفاع از سطح دریا بر سطح عملکرد تابلو برق و نیز ممانعت از اشتباهاتی مانند بالاتر گرفتن اندازه ی جریان و ولتاژ می باشد.

بر اساس استاندارد در شرایط عادی کار، ارتفاع از سطح دریا بایستی بالاتر از ۱۰۰۰ متر نباشد. بنابراین در زمانی که تابلو برق در شرایط محیطی با ارتفاع بالاتر از۱۰۰۰ متر فعالیت نماید، لازم به دخالت دادن ضریب تصحیح برای ولتاژ و نیز جریان است چرا که با بالا رفتن ارتفاع، به دلیل کم شدن غلظت هوا، مقاومت عایقی کاهش پیدا می کند.

در رابطه با این گاهی نیز ملاحظه شده که به طور اشتباه به خاطر ارتفاع از سطح دریای بالاتر از ۱۰۰۰ متر، اندازه ولتاژی را یک مرتبه بالاتر در نظر می گیرند که در برخی مواقع اصلا نیازی به انجام چنین کاری نیست.

برای نمونه در یک فعالیت ولتاژ کاری ۲۰KV در نظر گرفته شده و از آنجایی که تابلو برق UNISAFE به حالت استاندارد برای سطوح ۱۲,۲۴,۳۶KV ساخته شده اند، تابلو ۲۴KV برای این فعالیت در نظر گرفته می شود. با ارتفاع از سطح دریا برابر ۲۲۰۰ متر و اعمال ضریب تصحیح ، باز هم این تابلو برق ۲۴KV ، سطح عایقی لازم را کاوریج خواهد داد و نیازی به اینکه اندازه ولتاژ را ۳۶KV در نظر بگیریم و هزینه های زیادی را متحمل شویم، نیست.

مواقعی که ارتفاع از سطح دریا برابر ۲۰۰۰ متر است، اندازه ی ضریب تصحیح ۱.۱۳ می باشد و باید برای به دست آوردن سطح ولتاژی مورد نیاز، ولتاژ کاری را در این ضریب تصحیح ضرب کرد. در ارتفاعات بیشتر از ۳۰۰۰ متر استفاده از تابلوهای برق GIS می تواند گزینه مناسبی باشد چرا که ارتفاع از سطح دریا بر این تابلو برق ها تأثیری نمی گذارد .

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *