الکتروموتورهای اصلی و انواع گوناگون آن ها

الکتروموتورهای اصلی و انواع گوناگون آن ها

الکتروموتور ها بر اساس سه اصل فیزیکی مختلف کار می‌کنند: مغناطیس (magnetic)، الکترو استاتیک (electrostatic) و پیزو الکتریک (piezoelectric). به این الکتروموتور های نامبرده الکتروموتورهای اصلی می گویند. می توان گفت تاکنون متداول‌ترین آن‌ها، نوع مغناطیسی بوده است. در الکتروموتورهای مغناطیسی (magnetic motors)، میدان مغناطیسی در روتور و استاتور تشکیل می‌شود. ضرب برداری این دو میدان یک نیرو و در نتیجه یک گشتاور بر روی محور موتور ایجاد می‌کند. یکی یا هر دو این میدان‌ها را باید با چرخش روتور تغییر داد. این کار با روشن و خاموش کردن قطب‌ها در زمان مناسب و یا تغییر قدرت قطب انجام می‌شود. انواع اصلی الکتروموتورها شامل موتورهای DC و موتورهای AC می‌شود که نوع دوم تا حد زیادی جایگزین نوع اول شده است. الکتروموتورهای AC می‌توانند سنکرون (synchronous) یا آسنکرون (asynchronous) باشند. زمانی که یک الکتروموتور سنکرون استارت می‌کند، نیاز به سنکرون شدن میدان مغناطیسی متغیر با همه گشتاورها می‌باشد. در ماشین‌های سنکرون میدان مغناطیسی باید با استفاده از وسیله‌ای غیر از القای اصلی همانند یک سیم پیچ با تحریک جداگانه و یا آهن‌رباهای دایمی تامین شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *