الکتروپمپ در مواقعی که توان بیش از حد مصرف کند

 الکتروپمپ در مواقعی که توان بیش از حد مصرف می کند

نشانه ھا و علل خرابی الکتروپمپ در مواقعی که توان بیش از حد مصرف می کند:

عیوب مکانیکی. راه حل: پروانه و محور الکتروپمپ را بررسی کنید. درصورت معیوب بودن یا سایش شدید پره ھای آن را تعویض نمایید. لایی کاسه نمدیا آب بندمکانیکی راتعویض کنید.

کاسه نمد بیش از حد سفت است. راه حل: فشار روی کاسه نمد را کاھش دھید.

محور خم شده یا معیوب است. راه حل: انحراف روتور را با چرخاندن آن بر روی یاتاقان گرد ھا مشخص نمایید.

عدم کارآیی قطعات پمپ. راه حل: یاتاقانھا و پروانه را از نظرمعیوب بودن وارسی نمایید.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *