الکتروپمپ های دوار پیچی چگونه کار می کنند؟

الکتروپمپ های دوار پیچی چگونه کار می کنند؟

در الکتروپمپ ھای دوار پیچی دبی عبوری از الکتروپمپ فقط تابع دور محور است و به فشار تولید شده بستگی ندارد. این، خاصیت الکتروپمپ ھای دوار را از پمپ ھای سانتریفوژ متمایز می کند. تلفات داخلی الکتروپمپ ھای دوار که شامل نشتی ھا می باشد معمولا بالاست بنابراین این پمپ ھا برای فشارھای بالا مناسب نیستند در فشار ھای خیلی بالا از پمپ ھای رفت و آمدی پیستونی استفاده شود.

این نوع الکتروپمپ ھا مانند چرخ گوشت بوده و دارای یک، دو یا سه چرخ ھستند و به نحو مناسب درون پوسته ثابت قرار داده شده اند. چنانچه از نشتی سیال صرفه نظر کنیم، دبی عبوری این الکتروپمپ ھا تقریبا ثابت است. بنابراین منحنی مشخصه یک خط ثابت است ولی با توجه به وجود نشتی این منحنی کمی با افزایش فشار به طرف دبی کمتر میل می کند.

افزایش ویسکوزیته سیال منجر به کاھش دبی عبوری می شود و علت این است که سیال نمی تواند با سرعت کافی فضای خالی شده داخل الکتروپمپ را پر کند. قدرت الکتروپمپ نیز با افزایش ویسکوزیته افزایش می یابد. اگر چه رایج ترین پروانه مورد استفاده در الکتروپمپ ھای دنده ای از نوع ساده است ،اما انواع حلزونی و جناغی آن نیز در بسیاری از الکتروپمپ ھا استفاده می شود . در ضمن نوع پروانه ھم از سوی سازنده الکتروپمپ انتخاب می شود .

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *