الکتروپمپ ها و محاسبه توان و راندمان آن ها

الکتروپمپ ها و محاسبه توان و راندمان آن ها

در این نوشتار به محاسبه توان و راندمان الکتروپمپ ها می پردازیم:

محاسبه توان الکتروپمپ ها:

برای محاسبه توان در سیستم SI از رابطه زیر استفاده می کنیم:

Pv= qv hv ρv g / (3.6 10۶  μv)     

که در این رابطه Pv  توان جبرانی برای ویسکوزیته بر حسب (Kwρv  چگالی سیال ویسکوزیته بر حسب (kg/m۳ ) است.

 برای محاسبه توان در سیستم Imperial از رابطه زیر استفاده می کنیم:

Pv= qv hv SG / (3960 μv)        

که در این رابطه Pv  قدرت جبرانی برای ویسکوزیته بر حسب (bhp) و SG  وزن مخصوص سیال ویسکوزمی باشد.

محاسبه راندمان الکتروپمپ ها(Efficiency):

برای محاسبه الکتروپمپ از رابطه زیر استفاده می کنیم:

μv= cμ μ         

که در این رابطه μv   راندمان جبرانی ویسکوزیته، cμ ضریب راندمان ویسکوزیته و μ راندمان اصلی بر اساس منحنی الکتروپمپ است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *