انواع زمین کردن تابلو برق و روش های هر کدام

انواع زمین کردن تابلو برق و  روش هر کدام

انواع زمین کردن تابلو برق عبارت اندز :

– زمین کردن الکتریکی تابلو برق:
زمین کردن نقطه ای از ابزار های الکتریکی و ادوات برقی که قسمتی از مدارالکتریکی هستند را زمین کردن الکتریکی تابلو برق می گویند. مثل زمین کردن مرکز ستاره ی سیم پیچ یا ژنراتور ترانسفورماتور. این نوع زمین کردن جهت کار درست ابزار و جلوگیری از افزایش فشار الکتریکی فازهای سالم نسبت به زمین در حالت تماس یکی از فازهای دیگر با زمین به کار می رود.

– زمین کردن حفاظتی تابلو برق:
زمین کردن تمام قطعات فلزی تاسیسات الکتریکی که در ارتباط مستقیم ( فلزبه فلز ) با مدار الکتریکی نباشد را زمین کردن حفاظتی تابلو می گویند. این زمین کردن عموما برای محفاظت اشخاص در برابر اختلاف سطح تماس زیاد به کار گرفته می شود .

روش های مختلف زمین کردن تابلو برق عبارت اندز:

– زمین کردن بار:
باید نقطه ی صفر یا اصولاً هر نقطه از شبکه که نسبت به زمین پتانسیل دارد را توسط یک فیوز فشارقوی (الکترود جرقه گیر) به زمین وصل کنید.

– روش مستقیم :
همانند اتصال بدون واسطه نقطه صفر ترانس یا نقطه ای از سیم متصل بین ژنراتور جریان دائم به زمین می باشد.

– روش غیر مستقیم :
مانند اتصال نقطه صفر ژنراتور به وسیله ی یک مقاومت بزرگ به زمین یا متصل کردن نقطه صفر ستاره ترانس توسط سلف پترزن.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *