اینترلاک های تابلو برق و وظیفه و عملکرد آن ها

اینترلاک های تابلو برق
اینترلاک های تابلو برق به دو دسته ی کلی مکانیکی و الکتریکی تقسیم بندی می شوند و جهت جلوگیری از عملکردهای ناصحیح قرار داده شده اندر. در این نوشتار به اینترلاک های تابلو برق و عملکرد هر یک از آن ها می پردازیم.

اینترلاکهای یک KV63 ترانس فورماتور در تابلو برق ها : تا زمانی که کلید در حالت قطع نباشد، اینترلاک الکتریکی بین بریکر KV63 وسکسیونر بی ترانس اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر داده نمی شود.

اینترلاک های یک بی خط در تابلو برق KV63 : اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر زمین خط و ترانس ولتاژ تعبیه شده و تا موقعی که ترانس ولتاژ تحت ولتاژ شبکه باشد, اجازه بستن به سکسیونر زمین خط داده نمی شود. اینترلاک الکتریکی بین دو سکسیونر طرفین کلید یک بی خط kv63 تا زمانیکه بریکر در حالت قطع قرار نگرفته باشد اجازه باز یا بسته شدن به سکسیونر طرفین داده نمی شود.

اینترلاک های یک KV20 ترانس فورماتور در تابلو ها: اینترلاک مکانیکی بریکر کشویی ورودی KV20 تا زمانی که کلید در حالت وصل باشد , پین انترلاک که در قسمت زیر بریکربین دو چرخ عقب بریکر کشویی قرار دارد , اجازه داخل یا خارج شدن از فیدر را نمی دهد و  زمانی که بریکر در مدار وصل باشد پین مربوطه پشت نبشی که در قسمت کف فیدر پیچ است قرار دارد اجازه خارج شدن بریکر را نمی دهد.
اینترلاک الکتریکی بین سکسیونر ارت سر کابل ورودی KV20 از ترانسفورماتور و بریکرهای KV20 و KV63 همان ترانس به این ترتیب است که تا موقعی که دو بریکر یاد شده درحالت قطع نباشد , اجازه بستن به سکسیونر زمین سرکابل KV20 داده نمی شود . ضمناً موقی که سرکابل ورودی KV20  زمین باشد بریکرهای KV20 و KV63 فرمان وصل قبول نمی کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *