تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل برای چیست ؟

تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل برای چیست ؟

با توجه به درخواست اداره ی برق و نوع استفاده از ساختمان ها، تابلو برق های داخل ساختمان های شهری، به سه دسته تقسیم بندی می شوند:

– تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل
– تابلو برق عمومی
– تابلو برق تقسیم واحد

در این مطلب قصد داریم به توضیح تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل بپردازیم.

کابل اصلی برق پس از ورود به داخل آپارتمان وارد تابلو برقی می شود که این تابلو برق، جریان برق تمامی واحد ها و ساختمان ها را که به صورت اشتراکی از برق استفاده می نمایند را تأمین می کند. به این تابلو، تابلو برق اصلی یا تابلوی کنترل گفته می شود. این نوع تابلو برق در ورودی اصلی مجتمع قرار می گیرد و اداره برق نیز از روی کنتور آن اقدام به جمع آوری اطلاعات می نماید.

همان گونه که گفته شد، سیم اصلی پس از وارد شدن به داخل ساختمان وارد این تابلوی برق می شود و با توجه به تعداد طبقات و وجود تابلوی اشتراکی مقدار این تابلو ها بدست می آید. به عنوان مثال ساختمان پنج طبقه ای را در نظر بگیرید که هر طبقه ای آن دارای ۲ واحد باشد در این صورت این ساختمان دارای ۱۰ تابلو اصلی خواهد بود. کنتور واحد ها به صورت تک فاز می باشد و تابلوی اشتراکی در حالتی که ساختمان دارای آسانسور باشد سه فاز و در غیر این صورت به صورت تک فاز خواهد بود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *