تابلو برق های Metal Clad و انواع قسمت های آن

تابلو برق های Metal Clad و انواع قسمت های آن

یک تابلو برق Metal Clad به چهار قسمت تقسیم می شود:

  • محفظه باسبار
  • محفظه LV (کنترل) که تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی در آن قرار می گیرند.
  • محفظه کلید
  • محفظه سر کابل

این دسته از تابلو برقها نوعی از تابلو برق های Metal Enclosed هستند که در آنها، محفظه های مختلف از یکدیگر جدا شده می باشند. این امر باعث می شود تا اگر خطایی در یکی از محفظه ها روی دهد، این خطا به محفظه های دیگر انتقال پیدا نکند و سایر محفظه ها نیز تحت تأثیر آن آسیب ندیده و محفوظ باقی می مانند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *