تابلو برق ها و انواع مختلف آنها

تابلو برق ها و انواع مختلف آنها

تابلوی فرعی: برای توزیع و کنترل سیستم برق خاصی مانند روشنایی، موتور خانه و غیره به کار می رود و از تابلو برق اصلی تغذیه می شود.

تابلوی اصلی: در پست برق و به طرف فشار ضعیف ترانس متصل است.

تابلوی نیمه اصلی : این گونه تابلو های برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و از تابلوی اصلی تغذیه می کنند.

تابلوی ایستاده قابل دسترسی از جلو، سلولی، تمام بسته دیواری که خود این تابلو ها می توانند اصلی یا فرعی یا نیمه اصلی باشند.

انواع تابلو برق ها از لحاظ ساختار :

 تابلو برق های Metal Enclosed : تابلو برق هایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی هستند که تمام تجهیزات الکتریکی اعم از کلیدها، ترانسهای جریان و ولتاژ، لوازم اندازه گیری، شینه ها و … در داخل آن نصب می شود. این نوع تابلو برق ها به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

  1. تابلو برق های Compartment Type
  2. تابلو برق های Metal Clad

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *