تابلو برق ها را چگونه بسازیم و روش ساخت آن ها

تابلو برق ها را چگونه بسازیم  و روش ساخت آن ها

تابلو برق ها را چگونه بسازیم : برای ساخت تابلو برق ابتدا باید قسمت های فیزیکی تابلو را آماده کرد و سپس به مراحل بعدی نظیر مدارات فرمان پرداخت: ابتدا قاب تابلو را درست کنید، در کارگاه های کوچک قاب را به صورت آماده تهیه کرده ولی در کارگاه الکتروصنعت قاب تابلو برق توسط خود تکنسین های کارگاه با۱ تا ۲ متر طول ساخته می شود. عموماً برای تابلوهای دیماند در ابعاد ۸۰ عرض متغیر بین ۵۰ سانتیمتر و بالاتر بر حسب شرایط متغیر می شود. بعد از تهیه قاب عملیات رنگ زدن توسط پمپ سیستوله انجام می شود. در تابلوی دیماند برق بر روی ۲ شین نسبتاً حجیم می آید و از آن شین ها انشعاب می گیریم. باید توجه شود که شین ها توسط ۲ مقره از سطح بدنه فلزی تابلو جدا می باشد و سپس ۳ انشعاب می گیریم. پس انتقال برق به وسیله شین های S و R عملا قًطع و وصل برق  به وسیله کلیدهای اتوماتیک انجام می گیرد. ۳ خازن در زیر تابلو جاسازی شده است و عمدتاً ۲ دلیل دارد  یکی بدلیل بهبود ضریب قدرت و دیگر به دلیل کاهش سطح بار ولتاژ. برای هر خازن فیوزی جداگانه در نظر می گیریم علت این کار این است که خازن در نقطه اول اتصال کوتاه است همین سبب می شود که بار زیادی از شبکه گرفته شود پس با فیوز جلوی این کار را می گیریم و در قسمت خارجی تابلو برق ها نمایش دهنده های بار خازن و نیاز ولتاژ قرار دارد و نیز کلید اتوماتیک که با توجه به اطلاعاتی که دریافت می کند خازن ها را وارد مدار و یا از مدار خارج می کند. نکته ای که باید توجه شود در این مرحله عدم تماس شین اصلی به تابلو برق و از لحاظ نکات ایمنی گذاشتن دید عایقی در برابر برق و نیز از جا گذاشتن وسایل نظیر آچار و یا پیچ گوشتی در داخل تابلو برق جلوگیری شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *