الکتروپمپ های دوار دنده ای و چگونگی عملکرد آنها

چگونگی عملکرد الکتروپمپ های دوار دنده ای

الکتروپمپ های دوار دنده ای خود راه انداز ھستند و می توانند خشک نیز کار کنند. از آنجا که این نوع پمپ ھا تنھا دو جزء متحرک دارند، قابلیت نگھداری ودر مدار بودن بالایی دارند ودر ھر دو جھت نیز می توانند کار کنند. الکتروپمپ ھای دنده ای امکان پمپاژ سیال با ویسکوزیته ھای مختلف و با فشار ورودی متفاوت را دارند. به علاوه جریان در سیستم به آرامی و بدون ضربه (پالس) برقرار می شود.

این نوع الکتروپمپ در واقع ساده ترین نوع پمپ دوار می باشد و در دو نوع داخلی و خارجی ساخته می شوند. در این نوع الکتروپمپ ھا سیال در فضای بین دندانه ھا حبس شده و به بیرون فرستاده می شود . دندانه ھا از نوع Helical & Spur می باشند. نوع Helical جریان آرامتری را بر قرار می کند. در بعضی طرح ها سوراخھایی در امتداد شعاع از بالا به پایین دندانه وجود دارد و ھر دو فضای بین دنده مجاور را ب ھم وصل می کند. این به خاطر بای پاس کرئن سیال از یک دنده به دنده بعدی می باشد تا از افزایش فشار بیش از حد واعمال بار زیاد بر یاتاقانھا جلو گیری شود.

سرعت الکتروپمپ ھای کوچک ١٧۵٠ تا ٣۴۵٠ دور در دقیقه است و برای پمپ ھای بزرگتر و سیال چسبنده تر سرعت کاھش می یابد . با توجه به طراحی این نوع الکتروپمپ ھا که لقی کمی بین دندانه و پوسته می باشد، کنترل بر روی جریان سیال به سادگی صورت می پذیرد و ھمین نکته منجر به استفاده بیشتر این الکتروپمپ ھا در انتقال دقیق سیالات حساس و گران شده است. البته لازم است دقت شود ھمراه سیال ذرات خورنده نباشد. جنس قطات پمپ دنده ای با توجه به نوع سیال انتخاب می شود . جنس دنده ھا معمولا از فولاد زنگ نزن و بوش ھا و آب بند مکانیکی از جنس برنز انتخاب می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *