عمل همسان سازی سرعت در گیربکس چگونه است؟

عمل همسان سازی سرعت در گیربکس چگونه است؟

عمل همسان سازی سرعت در گیربکس طی سه مرحله صورت می پذیرد. بدین طریق که وقتی دنده گیربکس را عوض می کنیم، غلاف کشویی به طرف چرخدنده مورد نظر حرکت می کند. این غلاف روی خارهای مغزی کشویی می لغزد و خارهایی را با خود جابجا می نماید. این خارها نیز به دنده برنجی نیرو وارد می کنند و آن را  به طرف چرخدنده مورد نظر حرکت می دهند، در نتیجه در گیربکس مورد نظر سطح مخروطی دنده برنجی با سطح مخروطی چرخدنده تماس پیدا می کند. اصطکاک بین آنها سبب یکسان شدن سرعت و هماهنگی در چرخششان می شود. وقتی دنده های خارجی دنده برنجی و چرخدنده با یک سرعت می چرخند، غلاف کشویی روی آنها می لغزد. درنتیجه چرخدنده به محور قفل و تعویض دنده انجام می شود. توان از این چرخدنده از طریق غلاف کشویی و مغزی کشویی به محور انتقال داده می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *