عیب یابی قطعات برقی الکتروموتور ها

عیب یابی قطعات برقی الکتروموتور ها

در این مطلب قصد داریم شما را با عیب یابی قطعات برقی الکتروموتور ها آشنا کنیم پس تا پایان با دیزل پارس باشبد.

عیب۱-الکتروموتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت۱-موتور نیم سوز است.

رفع عیب۱- در هر کدام از سیم پیچ های کمکی و اصلی میتواند اتصال حلقه و یا اتصال کلاف به کلاف بوجود آمده باشد. بنابراین مسیر جریان الکتریکی کوتاه شده در نتیجه میدان مغناطیسی مناسب برای گردش بوجود نمی آید و باعث داغی موتور می شود. موتور های نیم سوز جریان بیشتری نسبت به موتور های سالم مشابه خود دریافت می کنند. برای رفع عیب در صورتی که محل اتصالی مشخص باشد و بتوان به نحوی آن را عایق نمود اقدام کرده و در غیر این صورت موتور باید دو باره سیم پیچی شود.

عیب۲- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود.

علت۲- زیاد بودن بار موتور.

رفع عیب ۲- هر الکتروموتوری دارای توان مکانیکی مشخص است در صورتی که بیش از توان مربوطه از موتور نیرویی خواسته شود جریان بیشتری از سیم ها عبور می کند که با سطح مقطع وت عداد دور آن ها همخوانی ندارد و باعث گرما در موتور و آسیب دیدن آن خواهد شد .برای رفع عیب باید بار موتور را کم نموده و از کار مداوم آن خود داری کرد.

عیب۳- موتور اصلا”روشن نشده و جریانی از مدار عبور نمی کند.

علت۳ -جایی از مدار قطع است.

رفع عیب۳- با آوامتر تمام مدار شامل پریز،دوشاخه ،سیم های رابط،کلیدها واتصالات در تخته کلم موتور را بر رسی وعیب مربوطه را بر طرف می نماییم.

عیب ۴- موتور اصلا”روشن نشده وجریانی از مدار عبور نمی کند.

علت۴ – سوختن فیوز.

رفع عیب۴- ابتدا علت سوختن فیوز که مربوط به اتصالی می باشد را بررسی نموده پس از آن به تعویض فیوز می پر دازیم.

عیب۵- موتور پس از روشن شدن خیلی زود داغ می شود وزیر بار می خوابد.

علت ۵- عمل نکردن کلید گریز از مرکز .

رفع عیب ۵- علاوه بر جریان در یافتی توسط سیم پیچ اصلی ،سیم پیچ کمکی نیزچون  از مدار خارج نمی شود جریان دریافت می کند .برای اطمینان از صحت عمل کرد کلید گریز از مرکز باید به صدای کنتاکت آن در حالت دور گرفتن موتور وهمچنین از دور افتادن آن گوش کرد .برای رفع عیب باید کلید سرویس ویا تعویض شود.

عیب ۶- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت ۶- خرابی کلید گریز از مرکز .

رفع عیب ۶- درصورتی که کنتاکت های کلید در حالتی که موتور خاموش بوده وصل نشده باشد.درزمان شروع بکار ،سیم پیچ راه انداز در مدار قرار نگرفته وطبیعتا”موتور بگردش نمی افتد.برای رفع عیب کلید را با آوامتر امتحان ودر صورت معیوب بودن تعویض می نماییم.

عیب ۷- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت ۷- قطعی سیم پیچ اصلی یا کمکی .

رفع عیب ۷- به کمک آوامتر هر دو مدار را امتحان ودر صورت مشخص بودن محل پارگی ،آن را تعمیر می نماییم.

عیب ۸- با روشن شدن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت ۸- نیم سوز بودن یا سوختگی موتور.

رفع عیب ۸- موتور سریعا”داغ شده وجریان زیادی می کشد همچنین بوی سوختگی ویا دود از مشخصه های آن است.رفع عیب سیم پیچی مجدد است.

عیب ۹- با روشن کردن موتور صدای زیادی شنیده می شود ولی به گردش در نمی آید.

علت ۹- خرابی خازن.

رفع عیب ۹- خازن ها به منظور راه اندازی موتور بکار رفته اند خازن را مطابق با مطالبی که در مورد عیب یابی خازن ها گفتیم آزمایش نموده در صورت نیاز آن را تعویض می کنیم.

عیب ۱۰- با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت ۱۰ – اتصال کوتاه در مدار اصلی الکتروموتور.

رفع عیب ۱۰ – دوشاخه ،سیم های رابط وجعبه اتصالات موتور را بررسی کرده در صورت پیدا کردن محل اتصالی آن را مرتفع می نماییم.

عیب ۱۱- با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت ۱۱- سوختگی کامل الکتروموتور

رفع عیب ۱۱- با مشاهده استاتور وسیم پیچ های مربوطه عیب حاصل تایید گردیده وبرای رفع آن باید موتور سیم پیچی گردد.

عیب ۱۲- با روشن کردن موتور فیوز عمل کرده مدار قطع می شود.

علت ۱۲- اتصال کوتاه در خازن

رفع عیب ۱۲- اگر با جدا کردن خازن از مدار و به برق زدن موتور فیوز دیگر عمل نکرد عیب از خازن است وباید آن را تعویض نمود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *