فیلتر آب در دیزل ژنراتور و موارد استفاده آن چگونه است؟

فیلتر آب در دیزل ژنراتور و موارد استفاده آن چگونه است؟

فیلتر آب در دیزل ژنراتور و موارد استفاده آن چگونه است : فیلترها با اندازه های مختلفی طراحی و ساخته می شوند و ظرفیت های متفاوتی نیز دارند. لازم می باشد مایع خنک کاری بصورت متناوب از نظر کنترل غلظت مواد افزودنی آن آزمایش شود فیلترها همچنین پس از زمان معینی تعویض می شوند فیلتر آب در دیزل ژنراتور ها دارای مواد شیمیایی است که باعث ثابت ماندن مواد افزودنی در سیستم می شود.

زمان تعویض فیلتر آب زمانی می باشد که مایع خنک کاری تخلیه می شود براساس پیشنهاد شرکت FLEETGURDاین فیلتر بر اساس تعویض ضدیخ یا ساعت کارکرد ۳۰۰ ساعت یا یک سال تعویض شود این فیلتر در دیزل ژنراتور های کامنیز قابل مشاهده است.

فیلتر آب در برخی از سیستم های خنک کاری دیزل ژنراتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. فیلتر آب به موتور متصل می شود. شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور کند. فیلتر عمل جداسازی مواد خارجی ذرات زنگ زدگی و آلودگی ها را از سیستم انجام می دهد. فیلتر غلظت مواد ضد خوردگی را در داخل سیستم ثابت نگه می دارد بطوریکه با افزودن مواد شیمیایی ضد خوردگی و سختی گیری آب برای کاهش ایجاد لجن و رسوبات درصد اسیدی بودن مایع خنک کاری کنترل می شود بنابراین فیلتر با خارج کردن مواد زائد از محلول باعث ثابت ماندن غلظت مواد آن می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *