کمپرسورها و دسته بندی آن ها از بعد تراکم

کمپرسورها و دسته بندی آن ها از بعد تراکم

کمپرسورها بر اساس فرآیند تراکم و رفتاری که از خود نشان می دهند به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

  • کمپرسورهای گریزازمرکز Centrifugal
  • کمپرسورهای جابجائی مثبت PositiveDisplacement

در کمپرسورهای گریز ازمرکز (جریان پیوسته) ابتدا انرژی جنبشی گاز مورد تراکم افزایش داده شده و سپس بخش اعظمی از انرژی جنبشی آن در یک مجرای گشاد شونده بنام حلزونی (Voulte) به انرژی پتانسیل (فشار) تبدیل می شود.

در کمپرسورهای جابجائی مثبت همواره مقدار معینی از گاز بین دو قطعه به تله انداخته شده و با کاهش حجم محفظه، فشار گاز افزایش می یابد. این کمپرسورها خود به دو دسته تناوبی(Reciprocating) و دورانی(Rotary)  تقسیم می شوند. البته هریک از دسته های فوق تنوع زیادی درشکل و ساختار مکانیکی داشته ولی از لحاظ رفتاری دارای ویژگیهای نسبتا یکسانی هستند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *