مشخصات الکتروموتور ها برای استفاده بهینه در طراحی چیست؟

مشخصات الکتروموتور ها

مشخصات الکتروموتور ها برای استفاده بهینه در طراحی و راه اندازی صحیح بکار گرفته می شود لذا مشخصات کلی الکتروموتور ها را روی پلاک الکتروموتورها می نویسند و این مشخصات شامل نکاتی می گردد که گاهی بی توجهی به آن باعث بهره وری کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی می شود. به همین دلیل پلاک خوانی الکتروموتورها کمک زیادی به طراح و راه انداز برای طراحی مدار مربوطه و انتخاب صحیح کنتاکتور و بی متال و … می کند.

مشخصات الکتروموتور ها که روی پلاک ها نوشته می شود به طور عموم عبارتند از:

۵۰HZ: الکتروموتور بایستی در فرکانس ۵۰ هرتز کار کند (برق ایران).
۶۰HZ: الکتروموتور بایستی در فرکانس ۶۰ هرتز کار کند (فرکانس برق برخی کشورها).
نکته: دور الکتروموتورها با فرکانس ارتباط دارد لذا الکتروموتور که در فرکانس ۵۰ هرتز مثلا ۱۵۰۰ دور می باشد همین موتور الکتریکی در فرکانس ۶۰ دورش دیگر ۱۵۰۰ نیست.
No: شماره ساخته شده توسط کارخانه
Type: شامل کلیه مشخصات فنی موتور الکتریکی است که در کاتالوگ کارخانه موجود بوده و یا در مکاتبه با کارخانه باید به آن اشاره شود و یا در هنگام خرید مشابه
A: حداکثر جریان مجاز الکتروموتور را نشان می دهد که میزان جریان نباید بیشتر از مقدار فوق و بلکه همیشه الکتروموتور طوری انتخاب شود که زیر مقدار فوق کار کند.
V: ولتاژ کاری الکتروموتور می باشد که نباید ولتاژ بیشتر و یا کمتر به سیم پیچهای الکتروموتور اعمال گردد.
RPM: نشان دهنده دور الکتروموتور در یک دقیقه در روی شفت خروجی می باشد.
KW: مقدار توان الکتروموتور را نشان می دهد.

نکته: اگر روی الکتروموتوری نوشته شده بود ۳۸۰/۲۲۰ =V معنی آن این است که این موتور الکتریکی در شبکه برق ۱۱۰ ولت که در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد باید به صورت مثلث و در کشورهایی که ولتاژ ۲۲۰ ولت ( ولتاژ بین یک فاز و نول) دارند مثل ایران باید بصورت ستاره بسته شود.

IP: میزان حفاظت الکتروموتور در مقابل گرد و غبار و .. طبق جدول زیر می باشد.

انواع حفاظتها طبق استاندارد DIN 40050

IP00: باز بدون حفاظت در مقابل تماس با اجسام خارجی و آب
IP10: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محافظ در مقابل آب
IP11: محفوظ در مقابل تماس دست و اجسام بزرگ خارجی – محفوظ در مقابل آب
IP20: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط بدون حفاظ در مقابل آب
IP21: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط – ضد آب
IP22: محفوظ در مقابل تماس انگشت و اجسام با وزن متوسط –محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی یامایل با زاویه بیشتر از ۳۰ درجه نسبت به افق
IP30: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – بدون محافظت در مقابل آب
IP31: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – ضدآب
IP32: محفوظ در مقابل تماس با ابزار ها و غیره و اجسام خارجی سبک وزن – محفوظ در مقابل ترشح آب بطور عمودی یا مایل با زاویه بیشتر از ۳۰ درجه نسبت به افق
IP40: در مقابل کلیه موارد فوق به غیر از عمق

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *