کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنها

کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنهاکمپرسورهای دورانی را باید پاسخ مناسبی برای دامنه ای از کاربرد کمپرسورها در صنعت دانست که در حد فاصل بین کمپرسورهای تناوبی و گریز از مرکز قرار می گیرد. در واقع این نوع کمپرسورها ماشینی مناسب برای نسبت تراکم های متغیر و دامنه وسیعی از ظرفیت هستند.

این دسته از کمپرسورها از نظر رفتاری جزء کمپرسورهای جابجائی مثبت بوده ولی از دیدگاه نیروهای وارد برآن همانند کمپرسورهای گریز از مرکز یک ماشین بالانس شده می باشند. مهمترین تفاوت کمپرسورهای دورانی با کمپرسورهای تناوبی که هم خانواده می باشند درحذف سوپاپها در کمپرسورهای دورانی است . اساسا درمقایسه با کمپرسورهای تناوبی از نظر وزن، سبکتر بوده و بعلت حذف نیروهای لرزاننده (Shaking Forces) به فوندانسیون سنگین نیاز ندارند. هرچندکه این کمپرسورها دارای ساختمان نسبتا ساده تری در مقایسه با کمپرسورهای تناوبی می باشند، با این وجود از نظر طراحی دارای تنوع زیادی بوده و در طرحهای مختلفی ساخته می شوند.

این نوع کمپرسور می تواند با سرعت متناسب با الکتروموتورهای معمولی کار کرده و از نظر هزینه تعمیر و نگهداری مشابه کمپرسورهای گریز از مرکز می باشد، بطوری که هزینه تعمیر نگهداری آن حدود یک سوم کمپرسورهای تناوبی با ظرفیت مشابه می باشد. حذف سوپاپ دراین کمپرسورها بخش اعظمی از مشکلات و توقفات مرتبطه راکه درکمپرسورهای تناوبی وجود دارد منتفی می سازد. درکمپرسورهای دورانی حجم معینی از گاز در فضای بین دو قطعه محبوس شده و سپس در اثر کاهش حجم فضائی که گاز در آن گیرافتاده است، فشار آن افزایش داده شده و به سمت قسمت دهش هدایت می شود. سرعت گاز در طی فرآیند تراکم چندان بالا نبوده وهمین امرموجب جلوگیری از تأثیر تحول پولی تروپیک در کمپرسور می شود ، پدیده ای که در اثر نزدیک شدن سرعت گاز به سرعت صوت در کمپرسورهای گریز از مرکز منشأ مشکلات زیادی می باشد.

فشار کار اساسا دراین نوع کمپرسورها پائین بوده و غالبا تا ١۵ بار بیشتر نمی باشد. البته طرحهای خاصی از این کمپرسورها که چند مرحله ای می باشند قادرند تا فشارهای بالاتری (مثلا ۴٠ بار( کارکنند این کمپرسورها بصورت خشک (Dry)  و یا روغن کاری شده مورد استفاده قرار می گیرند. کمپرسورهای دورانی درطرحهای مختلفی ساخته می شوند.

متداولترین طرحهای کمپرسورهای دورانی عبارت اندز:

  • کمپرسورهای حلزونی (با یک یا دو حلزون)(Single Or Twin Screws)
  • کمپرسورهای رینگ مایع(Liquid Ring)
  • کمپرسورهای دندانه چرخنده
  • کمپرسورهای گوشواره ای(Lobe Type)
  • کمپرسورهای تیغه لغزنده(Sliding Vane)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *