کمپرسورهای محوری و چگونگی اصول عملکرد آن ها

کمپرسورهای محوری و چگونگی اصول عملکرد آن ها

کمپرسورهای محوری دارای یک و یا دو و یا چند طبقه پره می باشند که زاویه های پره ها در طبقه اول زیاد است و به تدریج هر قدر که به سمت محفظه احتراق پیش میرویم زاویه پره ها کم می شود و از سرعت سیال کم شده و به دما و فشارش افزوده میشود، کمپرسورهای محوری هوا را از میان پره های خود عبور داده و به سمت عقب میرانند در جداره این کمپرسورها پره های ثابتی وجود دارد که جهت هوای ورودی را از هر طبقه به طبقه بعدی تنظیم می کند. در این نوع از کمپرسورها خطر سکته کمپرسور بسیار کم است . ردیف های ثابت کمپرسور انرژی جنبشی را که توسط پره های متحرک به سیال عامل داده می شود به ازدیاد فشار تبدیل کرده و همچنین جهت سیال را به زاویه ای مناسب برای ورود به ردیف بعدی پره های متحرک تصحیح می نماید هر طبقه کمپرسور شامل یک ردیف پره چرخنده و به دنبال آن یک ردیف پره ثابت می باشد . ولی قبل از ورود سیال به طبقه اول کمپرسور یک ردیف پره ثابت به نام ( پره راهنمای ورودی ) قرار میدهند که جهت سیال را برای ورود به طبقه اول کمپرسور تصحیح می کند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *