کمپرسور اسکروی نوع VMY, VARI و عملکرد آن

کمپرسور اسکروی نوع VMY, VARI و عملکرد آن

می توان گفت: هزاران دستگاه از نوع کمپرسور های اسکروی VMY, VARI در کارخانه های مختلف در سطح جهان در حال بهره برداری می باشند.

این نوع کمپرسورها جز کمپرسورهای اسکرو اویل اینجکت هستند. کمپرسورهای اسکروی VMY, VARI به طور ویژه در صنایع تبریدی و به منظور تهویه یخ کننده کارخانه، چیلر مایع، انبار سرما و فرآیند تولید سرما کاربرد فراوانی دارد و با اکثر گازهای تبریدی نظیر بوتان، پروپان و متان قابل استفاده می باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *