کمپرسور های پیستونی و تقسیم بندی انواع آنها

کمپرسور های پیستونی و تقسیم بندی انواع آنها

کمپرسور های پیستونی از نظر قدرت عملکرد به چند دسته تقسیم بندی می شوند.

انواع تقسیم بندی کمپرسور های پیستونی عبارت اندز:

الف) کمپرسورها از نظر قرار گرفتن محور سیلندرها به افقی و قائم و زاویه ( V شکل و مایل) تقسیم می شوند.

ب) از نظر مراحل تراکم به کمپرسورهای یک مرحله ای و کمپرسورهای دو یا سه مرحله ای تقسیم می شوند.

پ) از نظر سیلندر به تک سیلندر و چند سیلندر.

ت) از نظر تعداد حفره کارگر به حرکت ساده به طوری که مبرد فقط در یک طرف پیستون متراکم می شود و حرکت دوبل که مبرد به نوبت در هر دو طرف پیستون متراکم می شود.

ج) از نظر ساختمان سیلندر و کارتر به ترکیبی و انفرادی.

د) از نظر مکانیزم میل لنگ و شاتون به بدون واسطه ( معمولی ) و با واسطه.

ر) از نظر قدرت برودتی کمپرسور ها به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:
۱ ـ ریز ـ از۵/ ۳ تا kw/h) 300 کیلو کالری در ساعت)
۲ ـ کوچک ـ از۵ / ۳ تا ۲۳ kw/h) 3 تا ۲۰ هزار کیلو کالری در ساعت )
۳ ـ متوسط ـ از ۲۳ تا ۱۰۵ kw/h ) 20 تا ۹۰ هزار کیلو کالری در ساعت )
۴ ـ بزرگ ـ بیش از ۱۰۵ kw/h ( بیش از ۹۰ هزار کیلو کالری در ساعت)

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *