کمپرسور های گریز از مرکز و نحوه ی عملکرد آنها

کمپرسور های گریز از مرکز و نحوه ی عملکرد آنها

کمپرسور های گریز از مرکز در حجم زیاد فشرده سازی به خوبی عمل می کنند که بطور نسبی فشار کمتری دارند. نیروی فشرده شده توسط چرخ پروانه ای که کوچک است تولید می شود، پس چیلرها از کمپرسورهای گریز از مرکز استفاده می کنند که معمولا بیشتر از چرخ پروانه ای هستند که در سری هایی مرتب شده اند. کمپرسور های گریز از مرکز به خاطر طراحی ساده و حرکت کم اجزا مطلوب هستند.

در مورد عملکرد کلی کمپرسورهای گریز ازمرکز می توان گفت: از چرخش یک چرخ پروانه برای به کار بردن نیروی گریز از مرکز با استفاده از هوای تبریدی درون یک اتاقک گرد (پیچک) استفاده می کنند. هوای تبریدی در چرخ پروانه از طریق ورودی دایره وار بزرگ مکیده می شود و بین پروانه ها جریان می یابد. نیروی پروانه ها در خروجی هوای تبریدی می باشد که نیروی گریز از مرکز را به هوای تبرید به کار می برند. هوای تبریدی فشرده سازی بعنوان نیرویی در مقابل اطراف پیچک است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *