گرمکن دیزل ژنراتور چه کاربردی دارد و چگونه کار می کند

گرمکن دیزل ژنراتور چه کاربردی دارد و چگونه کار می کند

گرمکن دیزل ژنراتور چگونه کار می کند:

هیتر با خاموش شدن موتور دیزل کار خود را شروع می کند و با گرم کردن آب موجود در موتور وظیفه آماده به کار نگه داشتن موتور دیزل ژنراتور را به عهده دارد. بعلاوه در دماهای پایین محیط، زمان رسیدن دیزل ژنراتور به دور و توان مطلوب افزایش می دهد لذا گرمکن تاثیر بسیار زیادی بر روی کاهش زمان رسیدن به مرحله بارگیری از دیزل ژنراتور دارد و نیز با استفاده از گرمکن آب استهلاک موتور در لحظه استارت به شدتکم می شود .به طور کلی استفاده از این قطعه سبب افزایش عمر و کاهش تعداد تعمیرات در دوره های زمانی می گردد.

هرگاه با مشکلاتی از قبیل: دیزل ژنراتور استارت می خورد اما روشن نمی شود؟ دیزل ژنراتور مناسب جهت مناطق سرد سیر چه ویژگی باید داشته باشد؟
دیزل ژنراتور با استارتهای مداوم به سختی روشن می شود؟ و راهنمای نصب دیزل ژنراتور در مناطق سرد سیر کشور؟ رو برو می شوید:

راه حل برای برطرف نمودن این مشکلات استفاده از گرمکن دیزل ژنراتور (( گرمکن دیزل ژنراتور یا همان گرمکن آب دیزل ژنراتور )) است. دلیل این پاسخ به نحوه عملکرد دیزل ژنراتور در فصول سرد سال و یا مناطق سرد سیر باز می گردد. موتور دیزل بر خلاف موتورهای بنزینی درون احتراقی است به این معنا که براساس فرمول ترمودینامیکی عمل می کند و با ایجاد فشاری که پیستون های موتور به گازوئیل وارد می کنند دمای آن را به نقطه اشتعال می رساند و نتیجه انفجار گازوئیل در سیلندر می باشد. با توجه به جنس فلزی موتور دیزل که هادی بسیار مناسب برای حرارتاست. دمای گازوئیل قبل از روشن شدن دیزل ژنراتور بسیار پایین می آید حتی امکان دارد دما به زیر صفر نیز برسد و یا گازوئیل نیز منجمد گردد. لذا در هنگام استارت موتور، دمای گازوئیل به نقطعه اشتعال نمی رسد و دیزل ژنراتور روشن نمی گردد. جهت برطرف نمودن این مشکل استفاده از هیتر آب دیزل ژنراتور (گرمکن دیزل ژنراتور) می توان دمای اولیه (قبل از استارت دیزل) را به بالاتر از صفر و حداکثر ۶۰ درجه سیلسیوس رساند تا دیزل براحتی و با یک استارت روشن شود. در مناطق سرد سیر که احتمال انجماد روغن ویا گازوئیل وجود دارد برای رفع این مشکل به ترتیب استفاده از گرمکن روغن دیزل ژنراتور (هیتر روغن) و گرمکن گازوئیل (هیتر گازوئیل) می تواند راه گشا باشد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *