گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های دنده خورشیدی در ساده ترین نوع خود، شامل یک دنده خورشیدی(Sun Gear )،دو یا چند دنده سیاره ای(Plannet Gear و دنده دوری یا کمربندی می باشند (Ring Gear ) . این دنده ها در حال درگیری دائم می باشند و دنده های سیاره ای توسط یک پوسته همه به هم متصلند و حول محور خود در این پوسته آزاد میچرخند.

به عنوان مثال از نوع استفاده و ساختار، عملکرد دنده های خورشیدی گیربکس به این صورت است که با وصل کردن دنده دوری به شفت ورودی که وسیله انتقال قدرت از موتور را به عهده دارد و با وصل کردن دنده های سیاره ای با شفت خروجی و با ثابت نگه داشتن دنده خورشیدی، اگر ما در این حالت دنده دور را بگردانیم دنده های سیاره ای به دور دنده های دوری می گردند(در ضمن در این حالت دنده خورشیدی ثابت است)و باعث می شود شفت ورودی در همان جهت شفت خروجی بچرخد، با این تفاوت که دور شفت خروجی کمتر از ورودی می باشد که در این حالت دنده سنگین یا (دنده یک) می باشد و یا اگر ما دنده خورشیدی را آزاد کنیم تا بچرخد هر کدام از چرخ دنده های دیگر را به هم متصل کنیم در این حالت هر دو شفت ورودی و خروجی در یک جهت می چرخند و سرعت آنها نیز برابر است مانند دنده چهار اتومبیلهای دارای گیربکس معمولی. نوع دیگر از طرز کار دنده های گیربکس های دنده خورشیدی به این صورت است که با ثابت نگاه داشتن دنده های سیاره ای و انتقال قدرت به دنده کمربندی، دنده خورشیدی عکس دنده کمربندی حرکت خواهد کرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *