گیـربکس های خـورشیدی فلنجدار

گیـربکس های خـورشیدی فلنجدار

شـافت خـروجی گیـربکس های خـورشیدی فلنجدار می تواند به عنوان شافت اصلی دستگاه مصرف کننده نیز عمل کند. گیـربکس های خـورشیدی فلنجدار دارای یک فلنـج مـاشینکاری شده در سمت شـافت خـروجی می باشد که از آن جهت نصب گیـربکس استفاده می شود. شافت خروجی می تواند به صورت هزارخاری داخلی، هزارخـاری خارجی یا شافت توپر با خار تخت ارائه شود. بـا تـوجه به امکان نصب مـوتـورهای هیدرولیکی یـا الکتریکی، انواع مختلفی از این نوع گیربکسها را می توان در اندازه های متفاوت ارائه کرد که در گستره وسیعی از کاربردهای صنعتی قابل استفاده می باشند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *