افزایش بازدهی الکتروموتورهای موتوژن القائی

افزایش بازدهی الکتروموتورهای موتوژن القائی

بطور کلی اقدامات لازم برای افزایش بازدهی الکتروموتورهای موتوژن القائی را می توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول تمهیداتی است که در زمان طراحی و ساخت الکتروموتور باید بکار گرفت، که در این زمینه موتوژن در تولید، زمینه را محیا نموده و دسته دوم شامل مجموعه اقدامات عملی جهت افزایش بازدهی الکتروموتورهای موتوژن القائی در حال کار در صنایع می شود.

اقدامات عملی ساده ای باعث افزایش راندمان کار می شود برای مثال مقدار معمول جریان بی باری در الکتروموتورهای القائی سه فاز موتوژن در محدوده ۳ تا ۵ درصد جریان نامی الکتروموتور است. ولی در بررسی های بدست آمده مشاهده شده است که در اکثر موراد جریان بی باری الکتروموتور بیشتر از این مقدار بوده و در برخی موارد تا ۱۲% جریان نامی افزایش یافته است. این افزایش در جریان بی باری الکتروموتور موتوژن بدلیل عدم نگهداری صحیح از الکتروموتور است. در اکثر موارد این شرایط نامطلوب در حالات بارگذاری نیز مشاهده می شود. به این معنی که با اعمال بار مکانیکی غیر مفید به محور الکتروموتور موتوژن، بصورت اصطکاکهای مکانیکی ناشی از عدم نگهداری صحیح، موجب می شود که موتور بار اعمال شده را در جریان الکتریکی بیشتری تامین کند و در واقع بخشی از توان الکتریکی ورودی صرف تامین بار و قسمت دیگر آن برای غلبه بر اصطکاک مکانیکی مصرف می شود .

بدین ترتیب موارد زیر را در ارتباط با تلفات اهمی الکتروموتور می توان بیان کرد:

_ در بسیاری از موارد عدم نگهداری صحیح از قسمتهای چرخان الکتروموتور به ویژه بلبرینگ محوری، موجب ایجاد بار مجازی ناشی از افزایش اصطکاک مکانیکی شده و لذا جریان ورودی الکتروموتور در حالت بی باری و بار از حد مطلوب و اعلام شده توسط موتوژن بیشتر خواهد شد.

_ افزایش جریان ورودی الکتروموتور موجب بالا رفتن تلفات اهمی و حرارت ایجاد شده در سیم پیچ شده، و لذا درجه حرارت اطراف سیم پیچ افزایش خواهد یافت.

_ تلفات اهمی الکتروموتور موتوژن متغیر بوده و تابعی از میزان و نحوه بارگذاری موتور می باشد .

_ بخش عمده تلفات مکانیکی در قسمت های چرخان موتور بوده و ناشی از اصطکاک و بار می باشد و لذا میزان تلفات مکانیکی تا حد زیادی وابسته به شرایط نگهداری الکتروموتور دارد. با روغن کاری مناسب و بموقع بلبرینگ و نظافت قسمتهای چرخان موتور و همچنین اطمینان از بالانس بودن محور، میتوان تلفات مکانیکی الکتروموتور موتوژن را به حداقل رساند.

_ انواع تلفات الکتروموتور بدون توجه به نوع آن منجر به ایجاد حرارت می شود بدین ترتیب خنک کاری الکتروموتور بویژه در شرایطی که موتور زیر بار است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بالا رفتن درجه حرارت الکتروموتور باعث کاهش عمر مفید آن نیز می گردد .

_ در موارد زیادی مشاهده شده است که بدلیل عدم رعایت نکات ساده و مهم در نگهداری الکتروموتور موتوژن، باعث کاهش بازدهی سیستم خنک کن شده و درجه حرارت الکتروموتور موتوژن در حالت بار نامی افزایش پیدا می کند. در این گونه موارد گاهی اوقات بجای رفع اشکال نگهداری، اقدام به جایگزین کردن الکتروموتور با توان بیشتر می شود که این امر خود منجر به کاهش بازدهی سیستم و اتلاف انرژی خواهد شد.

با رعایت این نکات ساده می توان افزایش بازدهی الکتروموتورهای موتوژن القائی را مشاهده نمود و همچنین به میزان زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *