اتاقک دیزل ژنراتور و نقشه ۲ بعدی چیدمان آن

اتاقک دیزل ژنراتور و نحوه چیدمان دستگاه های دیزل ژنراتور به صورت عمومی در درون آن شامل نکاتی می شود که بایستی به آن نکات توجه نمود. این طرح برای کلیه کمپانی های تولید کننده دیزل ژنراتور معتبر و قابل اجرا است. از نکات حائز اهمیت در این گونه چیدمان می توان به نصب دریچه… ادامه خواندن اتاقک دیزل ژنراتور و نقشه ۲ بعدی چیدمان آن