مشخصات الکتروموتور ها برای استفاده بهینه در طراحی چیست؟

مشخصات الکتروموتور ها برای استفاده بهینه در طراحی و راه اندازی صحیح بکار گرفته می شود لذا مشخصات کلی الکتروموتور ها را روی پلاک الکتروموتورها می نویسند و این مشخصات شامل نکاتی می گردد که گاهی بی توجهی به آن باعث بهره وری کمتر و خسارت به تجهیزات الکتریکی می شود. به همین دلیل پلاک… ادامه خواندن مشخصات الکتروموتور ها برای استفاده بهینه در طراحی چیست؟