الکتروموتورهای خطی شتاب پایین چگونه هستند ؟

طرح‌های زیادی برای موتورهای الکتریکی خطی ارائه شده است که همه آنها را می توان در دوسته قرار داد. الکتروموتور های خطی شتاب بالا و شتاب پایین. الکتروموتورهای خطی شتاب پایین برای قطارهای مگلیو و دیگر کاربردهای حمل و نقلی روی زمین مناسب هستند. الکتروموتورهای خطی شتاب پایین ایده موتور الکتریکی خطی اولین بار توسط… ادامه خواندن الکتروموتورهای خطی شتاب پایین چگونه هستند ؟