الکتروموتور استفاده شده در کمپرسور چگونه است

الکتروموتور استفاده شده در کمپرسور یکی دیگر از معیارهای سنجش مرغوبیت و کیفیت کمپرسور می باشد که به تفصیل آن می پردازیم: نکته قابل توجه در خصوص الکتروموتور ها میزان مس بکار رفته در سیم پیچی الکتروموتور می باشد. در الکتروموتورهای بی کیفیت میزان مس، کمتر از حد استاندارد است . از این رو مقاومت… ادامه خواندن الکتروموتور استفاده شده در کمپرسور چگونه است