مشاوره در خرید و انتخاب صحیح دیزل ژنراتور ها

مشاوره در خرید و انتخاب صحیح دیزل ژنراتور ها : اولین سوال در هنگام انتخاب صحیح دیزل ژنراتور میزان توان الکتریکی آن است یعنی توان اکتیو دستگاه ( KW ) و میزان توان ظاهری دستگاه ( KVA ) می باشد. این نوع اندازه گیری در دو نوع دستگاه مولد برق از جمله UPS ها (… ادامه خواندن مشاوره در خرید و انتخاب صحیح دیزل ژنراتور ها