کمپرسور و ایراند یا واحد هوا ساز در آن چیست؟

در کمپرسورهای اسکرو جهت فشرده سازی هوا(o2-n2)از وسیله ای استفاده می گردد بنام ایرند یا واحد هواساز که از یک پوسته و دو مارپیچ ساخته شده است که توسط گیربکس، انرژی مکانیکی چرخشی را دریافت می نماید. کمپرسور و ایراند یا واحد هوا ساز در آن: محفظه ای از کمپرسور می باشد که قلب کمپرسور… ادامه خواندن کمپرسور و ایراند یا واحد هوا ساز در آن چیست؟