تابلو برق های ثابت (Fix) و انواع مختلف آنها

تابلو برق های ثابت (Fix) در سه دسته مختلف قرار می گیرند که در ذیل به تشریح هر یک از این دسته ها می پردازیم. ۱- تابلو برق های ایستاده چند منظوره (Multi Purpose):این نوع تابلو برقها به صورت ایستاده قرار می گیرند و تابلو های چند منظوره نامیده می شوند و داخل آنها می… ادامه خواندن تابلو برق های ثابت (Fix) و انواع مختلف آنها