معایب تابلو برق پست ها و قسمت های تشکیل دهنده تابلو

معایب تابلو برق پست ها با استفاده از عایق گازی: هزینه بالای سیستم و گاز اس اف شش نیازمندی به تخصص های ویژه جهت نصب و تعمیرات، اشکالات حمل و نقل و آب بندی سیستم با توجه به نوع محل نصب ابزار آلات: نصب ابزار آلات در مکان های سرپوشیده, نصب ابزار آلات در قسمت های… ادامه خواندن معایب تابلو برق پست ها و قسمت های تشکیل دهنده تابلو