کمپرسور و خشک کن هوای فشرده تبریدی در آن

کمپرسور و خشک کن هوای فشرده تبریدی در آن موجب می شود درایر تبریدی بتواند مانند یخچال های خانگی برای از بین بردن آب، بابوجود آوردن چگالش، هوا را تا ۳ درجه سانتیگراد سرد کرده و ذرات بخار آب هوا را طی فرآیندی به آب تبدیل، واز شیرهای تخلیه خارج کند. هوای خروجی از المنت… ادامه خواندن کمپرسور و خشک کن هوای فشرده تبریدی در آن