تابلو برق ها و سیستم های خنک کننده در آنها

برای اینکه انتخاب مناسبی در سیستم خنک کننده تابلو برق داشته باشید باید به موارد زیر توجه ویژه کنید. قبل از هر چیزی باید میزان گرمایی که از تابلو دفع می شود تا در دمای مطلوبی قرار گیرد محاسبه گردد. این گرما شامل دو بخش می باشد : ۱- دمای ناشی از محیط۲- گرمای ناشی… ادامه خواندن تابلو برق ها و سیستم های خنک کننده در آنها