دیزل ژنراتور های کوپله فابریک و غیر فابریک و تفاوت آن ها

در این نوشتار به دیزل ژنراتور های کوپله فابریک و غیر فابریک و تفاوت بین آن ها اشاره کرده ایم. دیزل ژنراتور کوپله غیر فابریک : این دسته از دیزل ژنراتور ها توسط کمپانی های غیر سازنده دیزل ، کوپله و پکیج می شوند. در واقع کارخانه هایی در سراسر دنیا هم دیزل را به… ادامه خواندن دیزل ژنراتور های کوپله فابریک و غیر فابریک و تفاوت آن ها