گیربکس ها و راهنمای بکارگیری در استفاده از آنها

در استفاده از گیربکس مانند بسیاری از دستگاه ها باید یک سری نکات را رعایت کنیم تا نتیجه مناسب را بدست آوریم. قبل از راه اندازی گیربکس اطمینان حاصل نمایید که سطح روغن درست بوده و لزاجت روغن برای نوع بار مصرفی صحیح می باشد. وقتی جعبه دنده ها را با گریس ترکیبی روغن کاری کرده… ادامه خواندن گیربکس ها و راهنمای بکارگیری در استفاده از آنها