کمپرسور و فیلتر سپراتور استفاده شده در آن

کمپرسور و فیلتر سپراتور استفاده شده در آن به عنوان جدا کننده هوا و روغن در سیستم های صنعتی استفاده می شود. برای این منظور عموما از الیاف میکرو فایبر گلاس در کاغذهای فیلتر سپراتور استفاده می شود. طراحی این الیاف به شکلی است  که اجازه عبور مولکولهای هوا را داده ولی اجازه عبور مولکولهای… ادامه خواندن کمپرسور و فیلتر سپراتور استفاده شده در آن