کمپرسور و سپراتورهای پیچی استفاده شده در آن

کمپرسور و سپراتورهای پیچی استفاده شده در آن: برای بهره وری بیشتر پیشنهاد می شود از فیلتر سپراتورهایی با طول عمر ۴۰۰۰ ساعت الی ۶۰۰۰ ساعت استفاده گردد، لازم به توضیح است که سازندگان فیلتر سپراتور در ایران دقت لازم را جهت ساخت اعمال نمی کنند و کمپرسور و سپراتورهای پیچی ایرانی بین ۷۰۰ ساعت… ادامه خواندن کمپرسور و سپراتورهای پیچی استفاده شده در آن