قطعاتی که برای تولید تابلو برق مورد استفاده قرار می گیرند؟

قطعاتی که برای تولید تابلو برق مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اندز: ۱- ترمینال:از ترمینال در انتهای کابل هایی که جهت تغذیه ی مصرف کننده قرار داده شده اند استفاده می شود. تا بتوان مصرف کننده را به راحتی به تغذیه کننده متصل کرد. باید توجه داشت که کابل های تغذیه کننده و مصرف… ادامه خواندن قطعاتی که برای تولید تابلو برق مورد استفاده قرار می گیرند؟