کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده و دسته بندی آن ها

در این نوشتار سعی شده است درباره دسته بندی کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده صحبت شود. لذا مطالب این نوشتار درباره عملکرد و مزایای این نوع کمپرسورها می باشد. در کمپرسورهای از نوع دورانی روغن کاری شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراکم بطور عمدی صورت می پذیرد. در این نوع از کمپرسورها روغن… ادامه خواندن کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده و دسته بندی آن ها

کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنها

کمپرسورهای دورانی را باید پاسخ مناسبی برای دامنه ای از کاربرد کمپرسورها در صنعت دانست که در حد فاصل بین کمپرسورهای تناوبی و گریز از مرکز قرار می گیرد. در واقع این نوع کمپرسورها ماشینی مناسب برای نسبت تراکم های متغیر و دامنه وسیعی از ظرفیت هستند. این دسته از کمپرسورها از نظر رفتاری جزء… ادامه خواندن کمپرسورهای دورانی و متداولترین انواع آنها