کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده و دسته بندی آن ها

در این نوشتار سعی شده است درباره دسته بندی کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده صحبت شود. لذا مطالب این نوشتار درباره عملکرد و مزایای این نوع کمپرسورها می باشد. در کمپرسورهای از نوع دورانی روغن کاری شونده اختلاط روغن با گاز مورد تراکم بطور عمدی صورت می پذیرد. در این نوع از کمپرسورها روغن… ادامه خواندن کمپرسورها از بعد روغن کاری شونده و دسته بندی آن ها