کمپرسورهای فریونی کاسه نمدی و نوع و اصول کارکرد آن ها

کمپرسورهای فریونی کاسه نمدی جز کمپرسورهای پیستونی تراکم یک مرحله ای و از انواع کمپرسورهای خرد و کوچک هستند. در این دسته از کمپرسورها دو سیلندر یا چهار سیلندر بصورت عمودی یا V شکل با قطر ۴۰ تا ۷۰ میلی متر ساخته می شوند . عمل خنک سازی سیلندرها با هوا بوده و میل لنگ… ادامه خواندن کمپرسورهای فریونی کاسه نمدی و نوع و اصول کارکرد آن ها

کمپرسورهای با قدرت برودتی متوسط و ویژگی های آن ها

کمپرسورهای با قدرت برودتی متوسط جز کمپرسورهای پیستونی تراکم یک مرحله ای هستند، قطعات کمپرسورهای با قدرت برودتی متوسط معمولاً استاندارد شده و با کورس پیستون ۷۰ میلی متر و قطر سیلندر ۸۱ ( مستقیم الجریان ) تا ۱۰۲ ( غیرمستقیم الجریان ) میلی متر ساخته می شوند و تعداد سیلندرها ۲ تا ۸ می… ادامه خواندن کمپرسورهای با قدرت برودتی متوسط و ویژگی های آن ها

کمپرسورهای فریونی هرمتیک و عمل کرد آن ها

کمپرسورهای فریونی هرمتیک جز کمپرسورهای پیستونی تراکم یک مرحله ای و از انواع کمپرسورهای خرد و کوچک می باشند. قدرت برودتی کمپرسورهای فریونی هرمتیک تا۵/ ۳ کیلو وات ( ۳۰۰۰ کیلو کالری در ساعت ) بوده و در یخچال های مغازه ای تهویه مطبوع اتومبیل ها مورد استفاده قرار می گیرند . مبرد این نوع… ادامه خواندن کمپرسورهای فریونی هرمتیک و عمل کرد آن ها

کمپرسورهای با قدرت برودتی زیاد از چه نوعی هستند؟

کمپرسورهای با قدرت برودتی زیاد از چه نوعی هستند : این نوع کمپرسورها جز کمپرسورهای پیستونی تراکم یک مرحله ای می باشند. کمپرسورهای با قدرت برودتی زیاد همگی مستقیم الجریان و دارای قدرت برودتی ۱۰۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰۰ کیلو کالری در ساعت بوده و در دو گروه ساخته می شوند: گروه اول با آمونیاک و فریون… ادامه خواندن کمپرسورهای با قدرت برودتی زیاد از چه نوعی هستند؟