کمپرسورهای گریز از مرکز و مزایا و معایب آنها

کمپرسورهای گریز از مرکز مانند سایر انواع کمپرسورها دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل به آنها اشاره شده است: مزایای کمپرسورهای گریز از مرکز کارایی های بالا که آن را از نظر کارایی به حد کمپرسورهای دو مرحله ای رفت و برگشتی می رساند. می تواند فشار را به ۱۲۰۰psi برساند. فونداسیون های… ادامه خواندن کمپرسورهای گریز از مرکز و مزایا و معایب آنها