موتور های برق و عوامل فرسودگی و کاهش بازده آن ها

در این نوشتار به عوامل فرسودگی و کاهش بازده موتور های برق می پردازیم. در این راستا می توان به موارد ذیل اشاره نمود: – روغنکاری بیش از اندازه موتور برق ( بر اثر نفوذ روغن به درون موتور و تماس با سیم پیچهای آرمیچر ، عایقبندی نیز ممکن است آسیب ببیند ) . – روغنکاری… ادامه خواندن موتور های برق و عوامل فرسودگی و کاهش بازده آن ها